สร้างบารมีให้ดี  ต้องติดธรรมะ

     ชีวิตนี้เกิดมาสร้างบารมี ต้องพยายามทำความดีให้เต็มที่ ถ้าต้องการจะสร้างบารมีให้ได้ดีจริง ๆ  ต้องติดธรรมะ  อย่าติดบุคคล  แล้วจะสร้างบารมีไปได้ตลอด  จะนำความเจริญมาสู่ตัวเองและหมู่คณะด้วย  ให้มีสติสอนตัวเองอยู่เสมอ ถ้าติดบุคคลแล้ว  จะสร้างบารมีไปไม่ได้ตลอด  จะเดือดร้อนในภายหลัง  ทั้งตัวเองและหมู่คณะด้วย

     ถ้าติดธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่ง  จะชนะมิจฉาทิฐิได้ เพราะจะได้บุญที่สะอาดบริสุทธิ์ติดตัวไปทุกวัน จำเอาไว้ให้ดี  แล้วเอาไปปฏิบัตินะ ยายอายุมากแล้ว  แก่เข้าไปทุกวัน  เมื่อยังมีแรงพูด  ก็จะสอนไปเรื่อย ๆขอให้นำไปปฏิบัติ  จะได้เอาตัวรอด

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.