ธรรมะเท่านั้นที่ช่วยเราได้

     ทั่วแสนโกฏิจักรวาล  อนันตจักรวาล ไม่มีใครช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้หรอก นอกจากธรรมะเท่านั้น เกาะธรรมะให้แน่น ๆ นะ แค่เห็นแสงสว่างเพียงแวบเดียว บุญก็มากมายมหาศาล  เป็นฟ้าครอบเชียวนะ เวลายายนั่งธรรมะ  ใจยายก็จรดที่ศูนย์กลางกาย ผ่านกายต่าง ๆ  เข้าไปเรื่อย ๆ  จนถึงพระนิพพาน แล้วใจก็ไปติดที่โน่น จะไปดูอะไรก็ได้  กิเลสก็ไม่มี แต่พอยายจะพูดกับใคร ยายก็ถอนใจมาจดจ่อกับคนที่ยายจะพูดด้วย ใจมันก็หยาบ อายตนะหยาบก็เกาะ กิเลสมันก็เกาะ คนที่แต่งงาน  ใจมันต้องหยาบ  จึงคิดจะแต่ง  เมื่อใจหยาบ  อายตนะหยาบมันเกาะ ไม่ยากหรอกที่จะได้ธรรมะ  ถ้ารักธรรมะจริง ไม่ต้องไปนึกถึงคนอื่น  ให้นึกแค่ตัวเอง  เพราะว่าไม่มีใครช่วยเราได้ ศาสนาพุทธมีเพียง  3  อย่าง  คือปริยัติ  ปฏิบัติ ปฏิเวธ  นอกนั้นไม่ใช่

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.