หยุดเท่านั้นคือตัวสำเร็จ

     หยุด  เท่านั้นคือตัวสำเร็จ สำเร็จหมดทั้งทางโลก  ทางธรรมทางโลก  เขาอยากไปไหน ๆ  ไปเร็ว ๆ ก็ต้องขึ้นรถไป  ขึ้นเครื่องบินไป แต่ทางธรรมต้อง  “หยุด” ถ้าไม่หยุด  ไปไม่ได้  ยิ่งหยุดเท่าไร  ก็ไปเร็วเท่านั้น เหมือนเรื่ององคุลีมาล  ที่หลวงพ่อท่านเทศน์องคุลีมาลจะวิ่งไปตัดนิ้วพระพุทธเจ้า  เพื่อให้ได้นิ้วครบ 1,000 นิ้ว  จะได้เป็นเจ้าโลก  วิ่งไปก็ร้องว่า “สมณะหยุด  สมณะหยุด”

     พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า  “สมณะหยุดแล้ว  ท่านสิยังไม่หยุด”

     “หยุด”  คำนั้นแหละ  คือตัวสำเร็จ หยุดตัวนี้แหละ  คือ  ใจท่านหยุดแล้ว  ถ้าใจไม่ หยุดก็ไม่ถึงธรรม ธรรมทุกอย่างมีอยู่ในตัวเรา  จะถึงได้ต้องทำใจ ให้หยุด  ถ้าไม่หยุดก็ไม่ถึง เพราะฉะนั้นเรานั่งธรรมะ  ก็ต้องทำใจหยุดให้ได้ เป็นเรื่องสำคัญ พระไตรปิฎก  84,000  พระธรรมขันธ์  ย่อแล้ว เหลือ 3 คือ  บริสุทธิ์กาย  บริสุทธิ์วาจา  บริสุทธิ์ใจ

     ย่อลงมาแล้วเหลือ 1 อ  “หยุด”  คำเดียว

     ทำใจหยุด  กายก็บริสุทธิ์  วาจาก็บริสุทธิ์  ใจก็บริสุทธิ์  เพราะฉะนั้นเราต้องทำนะ  จะได้บุญมากก็ตอนนี้แหละ ทำอย่างที่ยายบอก  ต้องแบ่งเวลาให้เป็น เวลานั่งธรรมะแล้ว  ก็อย่าไปคิดเรื่องอะไรทั้งนั้น
คิดเอาธรรมะอย่างเดียว  ไม่ถอยหลังกลับ  ถือเข็มทิศของเราให้ดี ๆ นะ

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.