ความลับไม่มีในโลก

     ธรรมะของยายละเอียดมาก ละเอียดจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง “ความลับไม่มีสำหรับยาย” เหมือนอย่างที่โบราณว่า  “ความลับไม่มีในโลก” นี่เรื่องจริง เพราะว่าไม่มีความลับสำหรับผู้ที่มีธรรมะละเอียดมากๆ อะไร ๆ ก็ปิดบังไม่อยู่ จะปิดบังได้แต่เฉพาะผู้มีกิเลสเท่านั้นเพราะฉะนั้น ใครจะทำอะไร ๆ  อยู่ที่ไหน  ยายรู้หมดเพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเอง

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.