ทำวิชชาได้ 

     เพราะเหตุที่ยายเป็นคนที่บริสุทธิ์กาย  วาจา  ใจ มีศีล  มีสัจจะ  และรักธรรมะมากที่สุด เมื่อมาถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้ว ก็ได้ทำวิชชาเลย ปกติคนที่จะทำวิชชาได้  ต้องสอบแล้วสอบอีก สอบกันมากมายก่อน
ถ้าผ่านจึงเข้าทำวิชชาได้ แต่ยายมาถึงก็ได้เข้าไปทำวิชชาเลย

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.