พระพุทธศาสนาและภาษาจีน

เมื่อไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

 1. โครงสร้างของประโยค เป็นปกติของคนจีนจะเรียงแบบนี้เสมอ เหมือนภาษาไทย 
  o วันเวลา ใคร บ่อยแค่ไหน กับใคร ที่ไหน ทำอะไร
  แต่เลือกพูดเฉพาะองค์ประกอบที่ต้องการสื่อสาร เช่น
  1. 我  去图书馆  ฉันไปห้องสมุด
  2. 我  经常 看书 ฉัน (บ่อยๆ) ดูหนังสือ
  3. 我  经常 去图书馆  看书  ฉัน (บ่อยๆ) ไปห้องสมุด ดูหนังสือ
  4. 我  跟你 去图书馆 ฉันกับคุณ ไปห้องสมุด
  5. 我  跟你 去图书馆 看书 ฉันกับคุณ ไปห้องสมุด ดูหนังสือ
  6. 我  今天  跟你  去图书馆  看书 ฉัน วันนี้ กับคุณ ไปห้องสมุด ดูหนังสือ
  7. 因为  我  跟你  去图书馆  เพราะว่่า ฉัน กับคุณ ไปห้องสมุด
 2. อักษรดั้งเดิม (คังซี) ที่มีความหมาย ราวๆ 200 ตัว ตัวอักษรเริ่มตั้งแต่มี 1 ขีด จนเกินกว่า 20 ขีด
  ปัจจุบันทางการได้ปรับลดจำนวนขีดลงเรียกอักษรจีนตัวย่อ (Simplified)
  อักษรใหม่มีองค์ประกอบพื้นฐานจาก อักษรคังซี
  อักษรส่วนหนึ่งมี prefix เพื่อแสดงกลุ่มคำ เช่น 饣- อาหาร, 扌- มือ, 衤- เสื้อผ้า, 钅- โลหะ, 灬 – ไฟ, ⻊- เท้า, 忄- ใจ, 纟- ด้าย, 礻- ปรากฎ, 艹 – หญ้า, ⺮ – ไผ่, 耂 – แก่, 辶 – เดิน เป็นต้น
  ลำดับขีดของอักษรจีนมีความสำคัญมาก ถ้าเข้าใจจะเขียนไม่ยาก และทำให้จดจำอักษรได้ง่าย สามารถฝึกเขียนจากเวปไซด์ออนไลน์ที่ให้บริการ
 3. อักษรทุกตัวมีพินอินเพื่อการออกเสียง เช่น 吗 (แม่) มีพินอินว่า ma  
  ภาษาจีนมีเสียงวรรณยุกต์ 4 เสียง เช่น mā ม้า เสียง 1 , má ม๋า เสียง 2  , mǎ หม่า เสียง 3 และ mà ม่า เสียง 4
  สามารถฝึกออกเสียงจากเวปไซด์ออนไลน์ทั่วไป
 4. ติดตั้งภาษาจีนในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ เมื่อเลือกภาษาจีน พิมพ์พินอิน จะแสดงอักษรจีน เช่น เมื่อพิมพ์ ma ใน google translate จะแสดง 吗, 马,嘛 หรือ 妈 ให้เลือก
 5. อักษรจีนแต่ละตัว จะมีความหมายใกล้เคียงกับคำๆหนึ่งในภาษาไทยเสมอ และมีการใช้ที่เหมือนๆกัน เช่น
  在 ออกเสียง zài ไจ้ หรือ zai4 แปลว่า อยู่
  ถ้าใช้กับคำนาม เช่น อยู่โรงอาหาร 在 图书馆 
  ถ้าใช้กับกริยา เช่น ฟังอยู่ 在听 zài tīng, ดูอยู่ 在看 zài kàn
 6. ถ้าเรียนแบบ สะสมคำไปเรื่อยๆ ประยุกต์การใช้เหมือนเด็กค่อยๆฝึกจากพ่อแม่ ก็จะเข้าใจภาษาจีนได้
 7. คนจีนแต่ละท้องถิ่นมีการออกเสียงที่ต่างกัน รายการทีวีของจีนใน youtube มักจะมีคำบรรยายจีนเสมอ ก็สามารถนำมาฝึกการฟังและการใช้ได้

เรียนจีนด้วยตัวเอง คลิกลิงค์
ค้นหาประโยคจาก คลิกลิงค์
สอนจีนสำหรับพระภิกษุ คลิกลิงค์ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.