๕๘. ความสำคัญของการมาวัดวันอาทิตย์

การมาวัดวันอาทิตย์ เพื่อมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้เกิดพลังหมู่ในการฝึกใจให้หยุดนิ่งกันไปเป็นทีม เราต้องให้ความสำคัญกับวันอาทิตย์ และความสำคัญต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งภายใน เพราะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต เรื่องอื่นนอกนั้นไม่ใช่ เป็นเพียงเครื่องสนับสนุน แต่การแสวงหาธรรมะเป็นเรื่องหลักของชีวิตเลย เพราะจะทำให้เราสมปรารถนาในชีวิต

ดังนั้น วันอาทิตย์อย่าอยู่บ้านกันเฉยๆ เลย อย่างน้อยให้เรามาตอนช่วงเช้า มานั่งธรรมะด้วยกัน ช่วงบ่ายถ้าหากเราไม่มีธุระอะไรที่ไหนก็มาระลึกนึกถึงบุญ เพื่อจะตั้งผังสำเร็จให้กับตัวเอง จะได้อุทิศบุญกุศลไปให้บรรพบุรุษหรือหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้ว ซึ่งบางทีท่านไปอยู่ในภพภูมิที่เราจะอุทิศบุญด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้ กำลังกุศลส่งไปไม่ถึง เราก็จะต้องอาศัยวิธีพิเศษ โดยการกราบอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมาประกอบวิชชาธรรมกาย แล้วนำบุญนี้ไปให้กับหมู่ญาติ แล้วเราจะได้อุทิศบุญนี้ให้กับคู่กรรมคู่เวรที่ผูกกรรมผูกเวรกันมา เพราะเมื่ออกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดต่อเพื่อนมนุษย์ทางกาย วาจา ใจแล้ว ก็มีวิบากกรรมติดข้ามชาติมาเป็นอุปสรรคของชีวิตในชาตินี้ การอุทิศส่วนกุศลให้คู่กรรมคู่เวร ก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา เบาเป็นหาย

ถ้าหากช่วงบ่ายเราจำเป็นจะต้องกลับไปทำภารกิจก็ไม่เป็นไร แต่ช่วงเช้าเราต้องมาปฏิบัติธรรมกันนะ การปฏิบัติธรรมหน้าจออยู่ที่บ้าน กับปฏิบัติธรรมที่วัดในวันอาทิตย์ มีข้อแตกต่างที่ว่า การมาวัดวันอาทิตย์ได้ต้องอาศัยความเพียรและกำลังใจ เรามาทั้งตัวและหัวใจอย่างนี้กำลังบุญก็จะได้มากกว่าอยู่ที่บ้าน เมื่อเรามาแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรม ประกอบความเพียรได้วิริยบารมี บารมีก็จะแรงกล้ากว่านั่งที่บ้าน

ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเหมือนกัน มันก็เหมือนบางส่วน แต่บางส่วนก็ไม่เหมือน เช่น เป็นคนเหมือนกัน แต่ทำไมไม่เหมือนกัน เหมือนการบูชาเจดีย์ที่หลวงพ่อเคยบอกว่า นอกเหนือจากเหตุผล ๒ ประการที่ว่า ถ้าอยู่หน้าจอที่บ้าน แต่มีความเลื่อมใสมาก ก็ได้บุญมากเหมือนคนที่มาวัด แต่บางทีคนที่อยู่หน้าจอได้มากกว่า เพราะบางคนมาวัดแล้วมีความเลื่อมใสน้อย แต่บางทีคนที่อยู่หน้าจอก็ได้บุญน้อยกว่าคนที่มาวัดที่เขามีความเลื่อมใสมาก เพราะเขาต้องประกอบความเพียร มีวิริยะอุตสาหะ มาด้วยตัวเอง

ดังนั้น ดีที่สุดคือมาด้วยตัวเอง ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็จะเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้า เราจะไม่มาวัดเมื่อมีเหตุจำเป็นจริงๆ แต่ไม่ใช่เรื่องที่เราโมเมว่าจำเป็น

๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ / ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/90
ต้นฉบับ หนังสือ เล่ม 1 สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศล

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.