๕๓. วีรบุรุษ วีรสตรีแห่งกองทัพธรรม

นี่คือยอดนักรบ วีรบุรุษ วีรสตรีแห่งกองทัพธรรม เป็นบุคคลสำคัญของโลก

โลกไม่รู้เลยว่า โทษของสุราน้ำอุบาทว์มีมากมายมหาศาลขนาดไหน จึงผลิตขึ้นมาจำหน่ายและดื่ม หรือมอบเป็นของขวัญให้กัน เขาไม่รู้เลยว่ามันมีโทษมาก ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ และต่อโลก

มีทุกข์ในปัจจุบัน คือ เสียทั้งเงินทอง เวลา อวัยวะ เสียชีวิต เสียผู้เสียคน เสียโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน

ตายไปแล้วยังไปทุกข์ทรมานในอบายตกนรกอีกยาว นาน มาจากมหานรกขุม ๕ ไปขุมบริวาร และพอได้ดื่มแล้วก็พลาดพลั้งทำผิดศีลข้ออื่นไปอีก ซึ่งไปล่วงละเมิดกฎแห่งกรรมเข้า ต้องวนเวียนท่องอยู่ในมหานรก แล้วไปขุมบริวารบ้างมายมโลก มาเป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน

เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ใบ้ บ้า ปัญญาอ่อน จิตวิปลาสบ้าง กรรมอื่นยังตามมาส่งผลอีกมากมาย

ชาวโลกบางคนเห็นเพียงว่า ขวดมีดีไซน์สวยก็นำมาตั้งโชว์ไว้ในบ้านด้วยความไม่รู้ แล้วนึกภูมิใจว่า เรามีเหมือนกับเขา แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นค่านิยมกันไป ทัศนคติของโลกจึงเปลี่ยนแปลงไปจากสว่างมาเป็นมืด

เพราะฉะนั้น การที่ลูกๆ เป็นผู้นำชาวโลกให้เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ และจัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่นั้น ได้ชื่อว่า ลูกคือบุคคลสำคัญของโลก เพราะลูกๆ กำลังพลิกความเห็นผิดของชาวโลกให้หันกลับมาเป็นสัมมาทิฐิ มีความเห็นที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นต้นทางของมรรค ๘ ของการบรรลุหนทางอันเกษม คือ บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างกล้าหาญ ด้วยอาการที่ร่าเริง เบิกบาน มีปีติ มีความสดชื่น เพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้ต้องยกย่องว่า เป็นบุคคลสำคัญของโลก เป็นวีรบุรุษ วีรสตรีแห่งกองทัพธรรมอย่างแท้จริง

ภาพที่ลูกๆ ได้ร่วมกันเทเหล้าเผาบุหรี่ในวันนี้ จึงเป็นต้นบุญต้นแบบแก่โลก เป็นแบบอย่างที่ดีที่จะเป็นมรดกโลกต่อไป นี่คือสัญลักษณ์ของผู้ที่มีชัยชนะ อย่างนี้เขาเรียกว่า ชนะมาร หลวงพ่อก็อนุโมทนาด้วย ขอให้สมความปรารถนาในทุกสิ่งนะลูกนะ

๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/90
ต้นฉบับ หนังสือ เล่ม 1 สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศล

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.