๑๕. ทานบารมี

ทุกคนจะหลุดพ้นความยากจนด้วยผลทาน
นี่เป็นความจริงแท้ของชีวิต
ที่จำเป็นจะต้องศึกษาเอาไว้ จะได้ทำถูกหลักวิชชา
ไม่อย่างนั้นเราจะมัวแต่เสวยบุญเก่า
กินบุญเก่า ที่เราทำมาข้ามชาติ
บุญเก่า ทำให้เรามีโภคทรัพย์สมบัติมากมาย
พอมาชาตินี้ ถ้าเราประมาท
ไม่ศึกษาเรียนรู้วิชชาของชีวิต
ทำไม่ถูกหลักวิชชา
มีความตระหนี่ หวงแหนทรัพย์
หรือมัวแต่ทำมาหากินอย่างเดียว
และก็ลืมทำมาสร้างบารมี
ก็มีสิทธิ์ที่จะลำบากยากจนในภพชาติต่อไป
เราต้องรีบสั่งสมทานบารมีให้เต็มที่ อย่างสม่ำเสมอ
นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก
พึงจำเอาไว้ให้ดี

ยิ่งให้..ยิ่งได้
ยิ่งไม่ให้..ยิ่งอด
หวง คือ ไล่
ให้ คือ เรียกทรัพย์มา

๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/90
ต้นฉบับ หนังสือ เล่ม 1 สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศล

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *