๑. สร้างความดีไว้เถิด

บุญกุศลที่ได้สั่งสมมาอย่างดีแล้ว
จะส่งผลให้ไปเสวยสุข
อยู่ในสุคติโลกสวรรค์

เรื่องนรกสวรรค์ ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ไม่ห้าม
จะเชื่อก็ได้ ไม่เชื่อก็ไม่บังคับ
แต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม
ให้ทำความดีเอาไว้เถิด หากนรกสวรรค์มีจริง
เราสร้างความดีไว้ ตายไปเราก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์
ปิดประตูอบายภูมิ แต่หากเราไม่ทำความดี
ไปทำบาปอกุศลกรรม คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว
เมื่อละโลกไปแล้ว บาปอกุศลที่ทำไว้ก็ดึงดูดไปอบาย
เพราะฉะนั้น สร้างความดีไว้เถิด

๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/90
ต้นฉบับ หนังสือ เล่ม 1 สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศล

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *