34.อย่ารวยฟรี !

สั่งสมบุญเข้าไป
สร้างไปเรื่อย ๆ
ยิ่งลำเค็ญ…
ยิ่งสร้างหนักเข้าไปอีก
บางคนเกิดมารวยฟรีในโลกนี้ เขาไม่รู้เลย เขารวยไปทำไม ทรัพย์เขา..เหมือนทรัพย์ทุพพลภาพ เหมือนทรัพย์พิการ มีเหมือนไม่มี แค่ปีติยินดีในสเตทเมนท์เท่านั้นว่า เรามีเท่าคนอื่น หรือมากกว่าคนอื่น หรือเรายังมีอยู่ มันก็ได้ปลื้มแค่ไม่กี่ปี115
แต่ของเรานักสร้างบารมี สั่งสมบุญเข้าไป ทำไปเรื่อย ๆ แล้วเราจะได้ดื่มกินปีติสุข เมื่อใกล้จะละโลก ภาพเหล่านี้จะฉายให้เราเห็น เรากลับดุสิตบุรีได้อย่างสบาย
มาเกิดอีกที บุญนี่แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติที่ไม่ต้องทำมาหากิน ไม่ต้องทำมาค้าขาย ไม่ต้องลำเค็ญเหมือนชาตินี้ แต่เป็นชีวิตที่เกิดมาสร้างบารมี เพราะสมบัติมาคอยท่า เอาอย่างนี้นะลูกนะ เพราะฉะนั้นอย่าไปหวั่นไหว
ชาตินี้มาเจอกันแล้ว ก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้พลัดกันเลย
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/44
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 3

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *