31.ทำบุญมาเยอะแล้ว “ขอพักก่อน”

เราต้องไม่ประมาทในการสร้างบารมี
อย่าคิดว่า
ทำบุญมาเยอะแล้ว “ขอพักก่อน”
แค่ความคิดคำนึงว่า ขอพักก่อน
แสดงว่าจิตดวงนี้ถูกพญามารเข้าสิงแล้ว
ทำให้เกิดความคิดวิปริตอย่างนี้
แต่เราไม่รู้ตัว ไม่รู้จัก และไม่เข้าใจด้วยว่า
ความคิดอย่างนี้จะเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเรา
เพราะเมื่อเราหยุดพัก บุญก็พักด้วย
แล้วบุญกับบาปชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลา
เมื่อบุญพัก บาปก็จะได้ช่องเสียบเข้ามาทันที
เดี๋ยวก็จะไปกันใหญ่ จะฉุดดึงไปโน่นไปนี่
ไปทำอกุศลอะไรต่ออะไรอีกมากมาย
เพราะฉะนั้น วันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไป อย่าประมาท
เราต้องสร้างบุญให้เต็มที่ทุกวัน
เพราะเราเกิดมาเพื่อ…
ทำพระนิพพานให้แจ้ง
แสวงบุญ
และสร้างบารมีนะลูกนะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/44
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 3

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *