30.นึกถึงบุญบ่อย ๆ ค้ากำไรเกินควรหรือไม่

การนึกถึงบุญบ่อย ๆ ไม่ใช่การค้ากำไรเกินควร
เพราะไม่มีใครเสียหาย
การค้ากำไร ต้องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ มีได้ มีเสีย
แต่นึกถึงบุญแล้ว ทำให้เราปลื้ม
ทำให้ใจเราห่างจากบาปอกุศล
ยิ่งนึก ยิ่งปลื้ม
บุญก็ยิ่งขยาย ใจก็ยิ่งบริสุทธิ์
ยิ่งอธิษฐานจิตตอนที่ใจบริสุทธิ์
ความปรารถนาของเราก็จะสมหวัง105
อธิษฐานเข้าไปเถิด ไม่ได้ทำให้ใครเสียหาย
สิ่งที่เราอธิษฐาน
เป็นการตั้งเป้าหมายในการทำความดี
เป้าหมายที่จะให้บรรลุมรรคผลนิพพาน
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/44
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 3

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.