22.คนโบราณเขาขนทรายเข้าวัดกันนะ

ต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้สืบทอดกันต่อไปนะ
นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลย
ครูไม่ใหญ่รักพระพุทธศาสนามาก
ปู่ย่าตายายของเราสมัยก่อน
ท่านรักพระพุทธศาสนามาก
แม้แต่เวลาเข้าวัด เดินเข้าไปในวัด
ท่านจะไม่เอาศาสนสมบัติออกมาเลยแม้แต่นิดเดียว
ไม่ว่าจะเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายที่ติดเท้ามา
เพราะท่าน “กลัวบาป” มาก มีแต่จะนำทรายเข้าวัด
ที่มีการจัดงานก่อพระเจดีย์ทราย เพื่อขนทรายเข้าวัด
สมัยก่อนเขาทำอย่างนั้นกันนะ
นั่นแค่เม็ดกรวดเม็ดทราย ท่านยังไม่กล้าเอาเลย
ใหญ่กว่านั้น ท่านยิ่งไม่เอา
เพราะฉะนั้น ต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนากันไว้ให้ดีนะ
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/44
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 3

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *