46.ยกใจให้สูง

ยกใจให้สูง

ยกใจของเราให้สูง
ยิ่งยกใจให้สูงมากเท่าไร
ก็จะยิ่งมองเห็นอะไรได้กว้างขวางขึ้น
ความรู้สึกแบ่งเขา แบ่งเรา ก็จะหมดสิ้นไป
เพราะใจไม่ค่อยสูง
ถึงได้แบ่งเป็นนั่นพวกเรา…นั่นไม่ใช่พวกเรา

ก็เลยทำให้เกิด…
ความคิด เบียดเบียนกัน
คำพูด เบียดเบียนกัน
การกระทำ เบียดเบียนกัน
รบราฆ่าฟันกัน

เพราะฉะนั้น จำเป็นอย่างเร่งด่วน
ที่จะต้องยกใจให้สูงขึ้น
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/43
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 2

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *