34.แก่นสารของชีวิตอยู่ที่ไหน?

แก่นสารของชีวิตอยู่ที่ไหน?

อะไรคือแก่นสารของชีวิต

ความจริงในโลกนี้
ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน สัตว์ สิ่งของ
เรื่องธุรกิจการงาน บ้านช่อง
เรื่องอะไรก็ไม่เป็นแก่นสารของชีวิตทั้งนั้น

สิ่งที่สำคัญ คือ การฝึกจิตให้หยุดนิ่ง
ให้บริสุทธิ์ ให้เข้าถึงธรรมภายใน
ดูชีวิตของชาวโลกทั่วไป
ตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้
นอกจากบุญและบาปเท่านั้น
ทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้

เพราะฉะนั้น แก่นสารของชีวิตอยู่ที่ใจหยุด ใจนิ่ง
ใจที่ดิ่งเข้าไปสู่ภายใน
ไปพบสรณะภายใน ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง

๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/43
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 2

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.