10.วิธีแก้ไขอดีตที่ผิดพลาด

วิธีแก้ไขอดีตที่ผิดพลาด

ช่วงชีวิตที่ผ่านมา ก่อนที่เราจะได้มาเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ได้มาศึกษา
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราอาจเคยดำเนินชีวิตผิดพลาดกันมา
ทั้งทางกาย วาจา ใจ ซึ่งทุกการกระทำล้วนมีผลเป็นวิบากกรรมทั้งสิ้น
ทีนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขวิบากกรรมอย่างไรให้หมดไป

วิธีแก้ไขให้หมดไป คือ ต้องไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บังเกิดขึ้น แล้วก็ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
เมื่อหมดกิเลสก็หมดกรรม หมดกรรมก็หมดวิบาก คือพระองค์จะสอนให้
เราหมดกิเลสนั่นแหละ

แต่ถ้าไม่บังเกิดขึ้นในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น แต่เกิด
ในยุคที่มีพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย สอนให้เราได้รู้เรื่องกฎแห่งกรรม
สิ่งที่เราจะต้องทำ คือ

๑ อดีตที่ผิดพลาด ลืมให้หมด
๒ บาปทุกชนิดไม่ทำเพิ่มอีก
๓ หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด
๔ ทำบุญเพิ่มขึ้น ให้เข้มข้น ทับทวี
๕ ปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ถ้าทำได้อย่างนี้ หนักก็จะเป็นเบา เบาก็จะหาย หรือบุญได้ช่อง
ส่งผลก่อน บุญก็จะส่งผลก่อนตลอดต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยอานุภาพ
แห่งการเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/43
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 2

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *