50 เมื่อถูกคนนินทา

เมื่อถูกคนนินทา

ปัจจุบันลูกสาวคนที่สองอายุ ๑๓ ปีแล้วคราวใดที่เธอถูกเพื่อนนินทา เธอจะทนไม่ได้อย่างมาก แม้จะไม่แสดงออกที่โรงเรียน แต่จะกลับมาระบายและบ่นกับลูกที่บ้านเป็นประจำ ทำไมเขาจึงเป็นเช่นนี้ และจะแก้ไขได้อย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ลูกสาวมักจะทนการถูกนินทาไม่ได้ต้องมาระบายให้ตัวลูกฟังเป็นประจำ เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่ง กับติดนิสัยทนไม่ได้มาข้ามชาติด้วยจะแก้ไขก็ให้รู้จักปล่อยวาง แล้วหมั่นนั่งสมาธิแผ่เมตตาและให้อภัย เพราะคนยังมีกิเลสก็ต้องตกอยู่ในโลกธรรม ๘ ประการซึ่งเป็นธรรมประจำโลกหรือเป็นของคู่โลกนี้คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีคนสรรเสริญ มีคนนินทา มีสุข มีทุกข์ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเราก็ทำมาอย่างนี้ช่วงไหนที่เราสร้างมหาทานบารมี เราก็มีลาภ ช่วงไหนหยุดทำก็เสื่อมลาภ เพราะไม่มีบุญรองรับสมบัติ ยศก็เช่นเดียวกันดังนั้น อย่าเสียเวลาที่จะแก้ไขคนอื่นเลย มาแก้ไขตนเองดีกว่า มนุษย์เสียเวลาไปมากกับการพยายามที่จะไปแก้ไขข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์ แต่กับข้อผิดพลาดของตัวเองไม่ค่อยจะแก้ไข ทั้ง ๆ ที่หากแก้ไขตัวเราเองได้แล้วจะเป็นสุขใจ แต่มนุษย์ไม่ค่อยชอบแก้ไขตนเอง ชอบแก้ตัวมากกว่า
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/14
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๔

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *