51 เป็นตากุ้งยิงทุกปี

เป็นตากุ้งยิงทุกปี

ลูกมักมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา คือ มักจะมีเหตุให้ตาอักเสบบ่อย ๆ ทั้งที่ไม่น่าจะเป็น เช่น แมลงบินเข้าตา หรือซักผ้าอยู่ดี ๆ น้ำซักผ้าก็กระเด็น เข้าตา และเป็นตาก้งุ ยงิ ทกุปี เริ่มเป็นมาตั้งแต่เรียนชั้นประถม จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เคยถูกผ่าตัดซ้ำถึง ๓ ครั้ง แต่ก็ยังไม่หายขาดตอนเด็ก ๆ ลูกเคยฝันว่า กำลังเย็บผ้าโดยใช้สะดึง ในฝันนั้นเข็มมันแน่นมาก ลูกจึงออกแรงดึง เข็มเลยทิ่มเข้าที่นัยน์ตา หลังจากความฝันครั้งนั้น ลูกก็สังเกตเห็นมีไฝดำเกิดขึ้นในดวงตาของลูกตรงบริเวณตาขาว

กรรมใดทำให้ดวงตาของลูกเป็นกุ้งยิงทุกปี และมีเหตุให้ตาอักเสบบ่อย ไฝดำที่ดวงตาของลูกเกิดจากสาเหตุใด เกี่ยวข้องกับความฝันหรือไม่คะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ลูกเป็นตากุ้งยิงทุกปี และตาอักเสบบ่อย เพราะในอดีตตอนเป็นผู้ชาย ชอบแอบดูสาว ๆ อาบน้ำบ่อย ๆ และชอบทำตาดุ ๆเพื่อข่มลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาบ่อย ๆมารวมส่งผล

ไฝดำที่ดวงตาเกิดขึ้นได้ เพราะในชาติเดียวกันนั้น มักชอบมองจับผิดผู้อื่นอยู่เสมอทั้งตอนที่เป็นคฤหัสถ์และตอนเป็นบรรพชิตด้วย มารวมส่งผลความฝันเป็นบุพนิมิตว่า จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นด้วยเหตุดังกล่าว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการประกอบเหตุมาตามความฝัน
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *