49 คลอดโดยการผ่าท้อง

คลอดโดยการผ่าท้อง

บุพกรรมใดทำให้ลูกต้องคลอดลูกสาวทั้ง ๒ คน โดยการผ่าออก คนที่คลอดโดยการผ่าตัด เกิดจากกรรมในลักษณะใดบ้าง บางคนก็สมัครใจผ่า บางคนก็จำเป็นต้องผ่ามีกรรมต่างกันอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ที่ลูกต้องคลอดลูก ๒ คน โดยการถูกผ่าท้องแทนที่จะคลอดตามปกติ เพราะเศษกรรมทรมานสัตว์ หรือฆ่าสัตว์อยู่บ้าง ตามมาส่งผล จึงทำให้ถูกผ่าท้อง ไม่ว่าจะผ่าโดยความสมัครใจหรือจำเป็นก็ตาม ต่างล้วนมีกรรมที่เคยทรมานสัตว์หรือฆ่าสัตว์ ตามมาส่งผลทั้งสิ้น
๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *