86. สร้างพระบรรจุกรุ

สร้างพระบรรจุกรุ

การสร้างพระบรรจุกรุของคนโบราณจะได้อานิสงส์อย่างไร จะเหมือนกับการสร้างองค์พระประดิษฐานในมหาธรรมกายเจดีย์หรือไม่ครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
การสร้างพระบรรจุกรุของคนโบราณจะมีอานิสงส์อย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ถ้าสร้างเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนา และเอาไว้ปฏิสังขรณ์พระสถูปเจดีย์ซึ่งเมื่อพังลงแล้ว ก็จะได้นำพระไปให้เขาบูชาและรวบรวมปัจจัยมาสร้างสถูปเจดีย์ใหม่

อานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้เกิดในบุญเขตและมีคนคอยติดตามดูแลสมบัติของตน จะมีโภคะมาก สมบัติก็จะไม่วิบัติด้วยภัยต่าง ๆเป็นต้น คล้ายๆ การสร้างพระธรรมกายประจำตัว แต่ถ้าสร้างเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังเอาไว้แจก ก็จะมีอานิสงส์น้อย เพราะเป็นบุญปนความหลง
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.