84. บุญถวายที่ดิน

บุญถวายที่ดิน

ลูกคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะสร้างวัดไทยที่คะโคชิมา ประเทศญี่ปุ่น และอธิษฐานให้คุณแม่สามียกที่ดินให้ลูก ไม่ทราบว่าลูกจะมีบุญพอที่จะได้ถวายที่ดินสร้างวัดไหม และการถวายที่ดินให้หลวงพ่อใช้ตามประสงค์จะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ลูกอยากสร้างวัดไทยที่คะโคชิมา ตัวลูกก็ต้องนั่งธรรมะให้มาก ๆ ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ แล้วอธิษฐานจิตขอให้มีผู้มีบุญมาร่วมกันสร้าง อีกทั้งต้องพูดจาชักชวนให้ผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมมือกัน จะได้บุญไปด้วยกัน

ส่วนที่ดินของแม่สามีก็ให้ถือว่าถ้าได้ก็ดี ไม่ได้ก็แล้วไป เพราะว่าศรัทธา ศีล ทิฏฐิ ของแม่สามีไม่เสมอกับตัวลูก

การถวายที่ดินให้หลวงพ่อได้ใช้ตามประสงค์ จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือจะมีผังราชินีที่ดินติดตัวไป จะมีสมบัติทั้งสามเกิดขึ้น คือ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ จะได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีพวกพ้องบริวารที่ดี อยู่ในหมู่บัณฑิตนักปราชญ์ มีทรัพย์มาก ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในทุกที่ทั้งมนุษย์และเทวโลก และจะได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือได้บรรลุมรรคผลนิพพาน วิชชาธรรมกาย เป็นต้น
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *