60. พาพ่อแม่มาวัด

พาพ่อแม่มาวัด

ช่วงท้ายที่คุณพ่อป่วย ก่อนที่จะละโลกลูกได้พาท่านมาวัดทุกวันอาทิตย์ ได้สร้างบุญทุกบุญอย่างต่อเนื่อง และก่อนจะกลับบ้านทุกครั้ง ลูกก็พาท่านไปที่มหาธรรมกายเจดีย์ แล้วบอกท่านว่า “ถ้าพ่อเป็นอะไรไปให้มาเวียนประทักษิณรอบเจดีย์ เพราะบนเจดีย์นี้มีองค์พระบนโดมของพ่อ มีองค์พระภายนอก มีองค์พระแกนกลางที่ลูกสร้างให้” ซึ่งคุณพ่อก็รับรู้ทุกครั้งที่ลูกบอก จนกระทั่งวาระสุดท้าย ท่านจากไปด้วยอาการสงบ ด้วยวัย ๗๔ ปี
ตัวลูกเองจะได้รับอานิสงส์อย่างไรที่พาพ่อแม่มาวัดทุกวันอาทิตย์ครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ลูกจะได้รับอานิสงส์จากการพาพ่อแม่มาวัดทุกวันอาทิตย์โดยย่อ คือ ชาติต่อไปจะได้บุพการีที่คอยเลี้ยงดูเราอย่างดี เป็นครอบครัวสัมมาทิฏฐิ ครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ ครอบครัวกัลยาณมิตร และจะสนับสนุนการเข้าวัดสร้างบารมีของลูก อีกทั้งจะปิดอบายไปสวรรค์ เป็นต้น
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.