59. เลี้ยงดูพ่อแม่

เลี้ยงดูพ่อแม่

น้องชายเป็นคนที่มีความเสียสละ คอยปรนนิบัติดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอย่างดี ส่วนน้องสาวทำงานหาเงินเป็นหลัก และส่งเงินมาให้แม่เป็นค่ารักษา ค่าใช้จ่าย และทำบุญ แต่ไม่มีเวลามาดูแลแม่ใกล้ชิดมากนัก น้องสาวและน้องชายจะได้รับอานิสงส์แตกต่างกันอย่างไร และได้รับอานิสงส์อื่น ๆอย่างไรบ้างคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
น้องชายดูแลแม่เป็นอย่างดีในยามที่ท่านเจ็บป่วย ส่วนน้องสาวทำงานหาเงินแล้วส่งเงินมาดูแลแม่ อานิสงส์นั้นไม่แตกต่างกัน เกิดภพชาติต่อไป จะมีคนช่วยเหลืออนุเคราะห์ในยามตกทุกข์ได้ยาก อีกทั้งจะได้ไปอยู่ในครอบครัวที่มีบริวารและลูกหลานอยู่ในโอวาท และดูแลตนเป็นอย่างดี ตายแล้วจะไปสู่เทวโลก ในปัจจุบันชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.