58. ต้นโพธิ์ ไม้แห่งการตรัสรู้

ต้นโพธิ์ ไม้แห่งการตรัสรู้

คุณอามีที่ดินอยู่หลายแปลง อยู่มาวันหนึ่งคุณอาต้องการปรับที่ดิน จึงได้ตัดต้นโพธิ์ทิ้งจนเหลือแต่ตอ แต่ต้นโพธิ์ไม่ยอมตายกลับแตกใบขึ้นมาใหม่ คุณอาก็เลยเผาต้นโพธิ์ทิ้ง ต่อมาท่านล้มป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว ชาวบ้านต่างพากันโจษจันว่า สาเหตุที่ทำให้คุณอาล้มป่วยจนเสียชีวิตเพราะเผาต้นโพธิ์ทิ้ง
คุณอาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้ไหมคะ

ต้นโพธิ์ทุกต้นมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหรือไม่ หากมีความจำเป็นต้องตัดโค่นต้นโพธิ์ควรทำอย่างไร

เหตุใดการบูชาพระพุทธองค์ผ่านต้นโพธิ์จึงได้บุญมากแล้วหากบูชาผ่านต้นไม้ตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่น ๆ จะได้บุญเหมือนกันหรือไม่

คุณครูไม่ใหญ่ :
คุณอาป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเพราะกรรมในอดีตที่เป็นผู้ดูแลบ้านส่วยเพื่อเก็บเงินส่งหลวง แต่ได้ยักยอกเงินส่วยเอาไว้ กรรมนี้ตามมาส่งผลคุณอาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับล่าง เฝ้าที่ดินของตนที่มีอยู่หลายแห่ง เพราะก่อนตายใจยังห่วงสมบัติพัสถานอยู่ ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นมาบ้าง แต่ยังวนเวียนห่วงสมบัติ บวกกับกรรมที่เผาต้นโพธิ์ทำให้ต้องไปเฝ้าพื้นที่บริเวณต้นโพธิ์นั่นแหละ

หากจำเป็นจะต้องปรับพื้นที่ที่มีต้นโพธิ์อยู่ในที่ดินของเรา สิ่งที่ควรทำคือให้ตัดแต่งกิ่ง แล้วขุดล้อมย้ายต้นโพธิ์ แล้วก็หาที่ที่เหมาะสมปลูกกันใหม่ ไม่ควรเผาทิ้งต้นไม้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไร เรียกว่า “ต้นโพธิ์” ทั้งสิ้น ล้วนสามารถยังจิตให้เกิดกุศลธรรมได้เหมือนกันหมด เพราะใครเห็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้ธรรม ใจก็จะเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าและธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ จะเป็นทางมาแห่งบุญและดวงปัญญาของตน
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.