46. ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต

ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต

การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงหรือไม่ มีหลักในการออกแบบลายเซ็นอย่างไร ที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น แค่ทำให้ความรู้สึกดีขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นถ้าหากยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิม ๆ อยู่ชีวิตจะดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้ละความชั่ว ทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *