45. ทำบุญมากจะตายเร็ว

ทำบุญมากจะตายเร็วมีความเชื่อของชาวลาวว่า ถ้าทำบุญมาก ๆ จะตายเร็ว เพราะว่าจะรีบไปใช้สมบัติคำกล่าวนี้เท็จจริงอย่างไรครับคุณครูไม่ใหญ่ :คำว่า “ทำบุญมากจะตายเร็ว” นั้นไม่เป็นความจริง เป็นแค่ความเชื่อเท่านั้น คนเราจะตายเร็วเพราะกรรมปาณาติบาตที่เคยไปตัดรอนชีวิตเขาเป็นหลัก พอถึงเวลา ผังนี้ถูกเซ็ตโปรแกรมไว้ ก็จะมาตัดรอนชีวิตของเรา ไม่ได้เกี่ยวกับการจะรีบไปเสวยทิพย-สมบัติ แต่ถ้าทำบุญมาก ไม่ว่าจะตายช้าหรือเร็ว เมื่อตายแล้วก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร ส่วนคนทำบุญน้อย ไม่ว่าจะตายเร็วหรือช้าก็ตาม เมื่อตายแล้วก็จะมีความสุขน้อย เพราะมีทิพยสมบัติน้อย เพราะฉะนั้นจะตายช้าหรือเร็ว ไม่สำคัญเท่ากับมีชีวิตอยู่แล้วได้สั่งสมบุญไว้มาก ๆ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *