ถ้าบวชกันหมดทั้งโลก ?

๑๑. ถ้าบวชกันหมดทั้งโลก ?

ชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่เป็นต้นบุญต้นแบบ เป็นชีวิตที่ใกล้สมบูรณ์ที่สุด เพราะชีวิตจะสมบูรณ์ได้ต้องอยู่ในเพศสมณะ ชีวิตที่ยิ่งเรียบง่าย จะเป็นชีวิตที่มีความผาสุก และทรงพลัง มีความรอบรู้ ถ้าชีวิตซับซ้อนอะไรก็ดูยุ่งเหยิง วุ่นวาย อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา พระองค์ทรงสละชีวิตที่ซับซ้อนมาใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ในที่สุดพระองค์ก็ได้เข้าถึงพระนิพพาน เพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกังวล ใจจะเป็นกลาง ๆ สบาย ๆ หากทุกคนมีชีวิตที่เรียบง่าย การปฏิบัติธรรมจะได้ผลดี ใจหยุดนิ่งได้ง่าย

มีคนเขาถามว่า “ถ้าเกิดบวชกันทั้งโลกจะว่าอย่างไร” แต่เขาถามแบบประชดประชัน หรือกระแนะกระแหน หรืออะไรก็ไม่ทราบ ก็คงเป็นห่วง ถ้าบวชกันหมดโลกแล้วใครจะใส่บาตร แต่ก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะ

หลวงพ่อก็เลยถามว่า “ที่ถามมานี่ คุณจะบวชหรือเปล่า ถ้าคุณยังไม่บวชก็แสดงว่า ทั้งโลกยังขาดคนหนึ่ง ถ้าสมมุติว่าบวช ถ้าบวชได้ทั้งโลกนี่แสดงว่า ทุกคนในโลกมีบุญมาก ๆ เพราะที่บวชหมดทั้งภพมีแต่ในพระนิพพาน มีแต่พระเต็มไปหมดเลย ไม่มีอุบาสก อุบาสิกาเลย แต่ในเมืองมนุษย์บวชหมดก็เป็นนิพพานในเมืองมนุษย์ แล้วใครจะใส่บาตร ถ้าเกิดบวชกันทั้งโลก ต้องถือว่าเป็นความอัศจรรย์ของโลก เทวดาก็จะต้องมาใส่บาตร” ตอบเขาไปอย่างนี้
เขาบอก”ไม่เชื่อ”
“ไม่เชื่อลองมาบวชสิ”
ถามต่ออีกว่า “ถ้าเกิดบวชไปแล้วไม่มีเทวดามาใส่แล้วจะทำทำอย่างไร”
“ถ้าไม่มีเทวดามาใส่ เราก็สึก สึกแล้วก็ไปหุงข้าวหุงปลาไปเลี้ยงพระที่ยังไม่ได้สึก มันก็จบ” ก็คุยกับเขาเล่น ๆ สนุก ๆ กันไป

นี่ถ้าบวชกันทั้งโลกได้ จะเป็นเรื่องอัศจรรย์ทีเดียว หลวงพ่ออยากให้เป็นอย่างนั้น แต่ยังไม่เป็นอย่างนั้น ถ้าเป็นอย่างนั้นได้รื้อวัฏได้เลย แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ๆ จะมีเทวดามาใส่บาตร อย่าว่าแต่บวชทั้งโลกเลย แค่บวชเอาจริงเอาจังแล้วรักที่จะทำพระนิพพานให้แจ้ง จะอยู่ในป่า ในเขา เทวดายังมาใส่บาตร นี่เป็นเรื่องจริง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเนื้อนาบุญบางรูป
วันอังคารที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
ชีวิตสมณะ..ที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏ
www.dhamma01.com/book/7
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

Leave a Comment

Your email address will not be published.