จังหวะชีวิตที่มีค่า…ได้ครองผ้ากาสาวพัสตร์

๖. จังหวะชีวิตที่มีค่า…ได้ครองผ้ากาสาวพัสตร์

พระเณรที่บวชช่วงสั้น ต้องคิดอย่างนี้ เรามีเวลาจำกัดในเพศของสมณะ เป็นจังหวะชีวิตที่ดีของเราที่ได้มาบวช ซึ่งถือว่าเป็นเพศสูงสุดที่มนุษย์และเทวา ผู้มีบุญ ผู้รู้ทั้งหลายเขาเคารพกราบไหว้ว่า เป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัย

ผ้าผืนนี้เป็นผ้าผืนสุดท้ายของผู้มีบุญจะได้สวมใส่ ไม่มีบุญไม่มีสิทธิ์ครองผ้ากาสาวพัสตร์ สีทองบริสุทธิ์ตั้งแต่เกิด เหมือนทองคำพอเกิดมาก็บริสุทธิ์ ตกอยู่ในโคลน ในที่โสโครก เขาก็เรียกว่า ทอง ตกในที่ดี ๆ ทองยิ่งสุกปลั่ง สดใส งามตั้งแต่เกิด ไม่ต้องเจียระไนเหมือนเพชรเหมือนพลอย

ผ้ากาสาวพัสตร์ครองได้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์เรื่อยมา และชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ที่จะเอาชนะพญามารได้ก็ชุดนี้แหละ ชุดหลากสี ชุดอื่นไม่ได้ ไม่มีสิทธิ์ ไปลองศึกษาดูในพระไตรปิฎก ยืนยันเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นผ้าผืนนี้สำคัญมาก ผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะได้สวมใส่

ทรงผมนี้ก็เป็นทรงสุดท้าย ชาวโลกเขาทรงไม่เสร็จ เดี๋ยวสั้น เดี๋ยวยาว เดี๋ยวหยิก เดี๋ยวเหยียด เดี๋ยวแสก เดี๋ยวโกนครึ่งหนึ่ง เดี๋ยวโกน ๒ ข้าง บ้างก็โผล่ตรงกลางเหมือนนกเอี้ยง สารพัดทรง แต่ทรงนี้ทรงสุดท้าย ใช้มีดโกนแทนหวี ปลงทีหนึ่งก็ โล่ง โปร่ง เบาสบาย หมดกังวล ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง

เพศนี้สำคัญ หวงแหนไว้ให้ดี เราจะมีโอกาสมาบวชอีกครั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ อาจจะตายเสียก่อนก็ได้ นี่ไม่ได้ขู่ให้กลัว แต่มันเป็นเรื่องจริง ๆ เรามีเวลาจำกัดแค่เดือนเศษ ๆ ไม่กี่วัน เพราะฉะนั้นใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติธรรม ทำศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดขึ้น ให้เราเกิดความปลื้มใจเลื่อมใสในความเป็นพระ เป็นเณร เป็นนักบวชของเราทุกวัน หาความปลื้มใจ ในความบริสุทธิ์ ในศีล สมาธิ ปัญญา หากินไปวัน ๆ แล้วก็ทำพระนิพพานให้แจ้ง มุ่งเป้าหมายเอาไว้อย่างนี้ แล้วบุญจะเกิดขึ้นกับตัวเรา กับโยมพ่อโยมแม่ หมู่ญาติที่มีชีวิตและผู้ที่ก็ละโลกไปแล้วอย่างมหาศาล
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
ชีวิตสมณะ..ที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏ
www.dhamma01.com/book/7
๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

Leave a Comment

Your email address will not be published.