ยกชั้น ๓ ป.

7. ยกชั้น ๓ ป.
ในขณะนี้ เรามีหัวใจร่วมกันระหว่างพ่อกับลูกว่า เราจะตั้งใจศึกษาปริยัติกันให้ยกชั้น แต่หลวงพ่อว่า การยกชั้นนั้นไม่ใช่มีเฉพาะปริยัติเท่านั้น ต้องยกชั้นในการปฏิบัติด้วย

ความหมายของคำว่า “ยกชั้น” นั้น ลึกซึ้งทีเดียวทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ต้องยกชั้นให้หมด ถ้าทำกันได้อย่างนี้เราจะเป็นหัวใจของโลก เป็นธงชัยของโลก เป็นกำลังใจของหมู่คณะ ของญาติโยมและสาธุชนทั้งหลาย

วันนี้ หลวงพ่อขอฝากคำว่ายกชั้น ให้ลูกทุกองค์ได้ไปพินิจพิจารณาให้ลึกซึ้งมากกว่าที่เราเข้าใจแต่เดิม ขออานุภาพแห่งบุญทั้งหมดส่งผลให้ลูกทุกองค์ยกชั้นทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ กันเป็นอัศจรรย์เลยนะจ๊ะ
๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
หนังสือ พ่อสอนลูก
www.dhamma01.com/book/1
๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.