สอบยกชั้น ยิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นไปได้

6. สอบยกชั้น ยิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นไปได้
ทำอย่างไรเราจึงจะสอบได้ยกชั้นหลวงพ่อว่าลูกเณรทำได้นะ ถ้าตั้งใจให้ดีๆ

คำว่า “เป็นไปไม่ได้” นี้ หลวงพ่อไม่ค่อยชอบ เพราะหลวงพ่อเชื่อว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ แม้แต่คนโง่ที่สุดก็กลับฉลาดที่สุดได้ อย่างพระจุลบันถก แค่คาถาเดียว ๔ บาท ก็ท่องไม่ได้ ยังกลายเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดได้ คนเดินดินยังสามารถเหาะเหินเดินบนอากาศ ทรงอภิญญาได้ หรือเหล็กซึ่งเป็นของหนัก เขายังสามารถเอาไปทำเป็นเรือให้ลอยน้ำได้ เอาไปทำเป็นเครื่องบินลอยบนท้องฟ้าได้ ดวงจันทร์ที่ถือว่าสุดไกลทีเดียว อยู่สูงจนกระทั่งมีวันไหว้พระจันทร์ มนุษย์ก็ยังส่งจรวดไปลงดวงจันทร์ได้ เพราะฉะนั้น หลวงพ่อจึงเชื่อว่าอะไรที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการสอบบาลีหรือทำอะไรก็ตาม ต้องเป็นไปได้
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
หนังสือ พ่อสอนลูก
www.dhamma01.com/book/1
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.