ยกชั้น เพื่อยอยกพระพุทธศาสนา

3. ยกชั้น เพื่อยอยกพระพุทธศาสนา
ถ้าเรายกชั้นได้ หลวงพ่อว่าสำนักเรียนต่างๆ ก็อยากจะยกชั้นตาม แล้วก็จะเกิดการตื่นตัว สนใจที่จะศึกษาพระธรรมวินัย ศึกษาพระบาลีกันไปทั่วสังฆมณฑลเลย

หลวงพ่อไม่ได้คิดจะแข่งอะไรกับใคร และไม่ได้มุ่งแค่ว่าจะยกย่องวัดพระธรรมกาย แต่มุ่งจะยกพระพุทธศาสนาให้สูงขึ้นไป อยากให้สำนักเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศตื่นตัวที่จะเรียนให้ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ความคิดเกี่ยวกับการยกย่องพระพุทธศาสนานี้ หลวงพ่ออยากให้ลูกเณรหัดคิดตั้งแต่ยังเยาว์วัย เมื่อยังอายุน้อยๆ อยู่อย่างนี้

ต่อไป ลูกเณรจะต้องรับภาระพระพุทธศาสนาทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ แต่ต้องกรุยทางให้พระพุทธศาสนายืนยาวต่อไปอย่างน้อย ๑,๐๐๐ ปีข้างหน้า ทุกสิ่งที่สร้างขึ้นมานี้ เพื่อ ๑,๐๐๐ ปีข้างหน้าทั้งนั้น

หลวงพ่อมองพระพุทธศาสนาว่า อีก ๑,๐๐๐ ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และกำลังฝึกลูกเณรขึ้นมาเพื่อจะรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ต่อไป ดังนั้นหลวงพ่อจึงอยากให้ลูกเณรทุกองค์อุทิศชีวิตเลย ทุ่มตัวสร้างบารมีกันไป

หลวงพ่อไม่ได้มองลูกเณรว่าเป็นเด็กนะจ๊ะ ลูกเณรเป็นเด็กแต่เปลือกข้างนอก เพราะมาเกิดช้าเท่านั้นเอง แต่หลวงพ่อว่าลูกเณรต้องมีหัวใจเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นหลวงพ่อจึงไม่ได้คุยเหมือนคุยกับลูกเณรที่เป็นเด็กๆ แต่คุยเหมือนคุยกับผู้ใหญ่ เพื่อจะฝากความคิดนี้เอาไว้

อย่าพึงคิดว่าเราเป็นเด็กอย่างเดียว ต้องคิดว่า แม้ตอนนี้ร่างกายเราจะเป็นเด็กแต่จิตใจเราเป็นผู้ใหญ่ จะต้องรับภารกิจต่อไปในอนาคต คิดอย่างนี้ทุกวันนะลูกนะ อย่าไปคิดสนุกสนานแบบชาวโลกนะจ๊ะ
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
หนังสือ พ่อสอนลูก
www.dhamma01.com/book/1
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.