เตรียมพร้อมไว้เพื่อวันข้างหน้า

2. เตรียมพร้อมไว้เพื่อวันข้างหน้า
เป็นความปรารถนาของหลวงพ่อ ที่อยากเห็นการสอบพระบาลียกชั้นทั้งหมดเป็นจำนวนเรือนร้อย ซึ่งไม่เคยบังเกิดขึ้นในโลก เราจะต้องสอบกันให้ได้ เพื่อช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ของโลกในการศึกษาพระบาลี

ถ้าขาดการศึกษาพระบาลีแล้วอะไรจะเกิดขึ้น พระพุทธศาสนาก็จะเรียวลงไปเพราะไม่มีแผนผังในการดำเนินชีวิต ไม่มีตัวเทียบ การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานั้น จะมีแต่ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีตัวเทียบในปริยัติด้วย เมื่อสังฆมณฑลตื่นตัว หันมาเอาใจใส่ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ต่อไปความตื่นตัวในการศึกษาพระบาลีก็จะค่อยๆ ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลก ตอนนี้ลูกทุกองค์อาจยังมองไม่ออก แต่ต่อไปสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

พระพุทธศาสนาในยุคต่อไปนี้ จะเป็นยุคที่ชาวโลกเขาตื่นตัวหันมาสนใจ ชาวโลกทั้งหลายกำลังแสวงหาสิ่งที่ดีอยู่ ถ้าเราไม่เตรียมตัวตอนนี้ ในขณะที่เขากำลังปรารถนาจะพบผู้ที่จะให้แสงสว่างได้ จะไปทำตอนนั้นก็ไม่ทันแล้ว เราต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนนี้

ลูกทุกองค์ โดยเฉพาะลูกเณร แม้เปลือกนอกเราจะดูเป็นเด็กไร้เดียงสา ยังเป็นเยาวชนอยู่ แต่ความจริงแล้วภายในเราเป็นผู้ใหญ่ ลูกต้องหัดคิดว่า อีกพันปีข้างหน้าพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไร ต้องเริ่มคิดกันแล้ว ฝึกคิดงานระดับโลกตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอยู่อย่างนี้ อย่าไปคอยให้โต มันจะช้าไป ถ้าลูกเณรคิดได้อย่างนี้แล้ว การที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจในการเป็นนักบวช จะศึกษาปริยัติ ปฏิบัติ เราก็จะได้ทำด้วยหัวใจ มีเป้าหมาย มีปณิธาน และมีอุดมการณ์เพราะต่อไป ลูกทุกองค์จะต้องรับสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปอีก เพื่อเป็นแสงสว่างแก่ชาวโลกจนกว่าชีวิตจะหาไม่

สิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ทุกวันนี้ เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีปรากฏในโลก และเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นหลวงพ่อขอให้ลูกทุกองค์ ทั้งลูกพระ ลูกเณร ร่วมมือร่วมใจกับหลวงพ่อ ให้มีหัวใจดวงเดียวกัน สอบพระบาลียกชั้นให้ได้นะจ๊ะ
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
หนังสือ พ่อสอนลูก
www.dhamma01.com/book/1
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.