ความสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร 19/9/49 (23:16)

กายมนุษย์ของท่านผู้รู้หรือเข้าถึงผู้รู้ภายใน
มีผู้ทำให้กายมนุษย์เสื่อมสภาพ
กายมหาบุรุษ
กายมนุษย์รองรับผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพ
ถือกำเนิดที่แผ่นดินใบบัวเคยเป็นโรงทานสมัยที่ท่านเป็นพระราชาออกบวช
มโนปนิธานในแต่ละช่วง การบวช การตั้งโรงทาน
หยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันต์

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *