ธรรมะเป็นของลึกซึ้ง แต่สามารถเข้าถึงได้ 25/1/51 (05:14)

ธรรมะเป็นของลึกซึ้ง แต่สามารถเข้าถึงได้…เป็นของทุกคนในโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธ์ …ที่ตรงไหนในโลกและจักรวาลที่ดีทึ่สุด ที่เราอยู่แล้วพึงพอใจสูงสุด จนไม่อยากได้สิ่งใดเลย เราควรได้รู้จักที่ตรงนั้น ซึ่งมีอยู่ที่เดียวคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เป็นที่อยู่ของใจที่ถูกต้อง …วิชชาชีวิต หลักสูตรของใจที่จะเข้าถึงความพึงพอใจอันสูงสุดมีอยู่นิดเดียวคือหยุดเป็นตัวสำเร็จ ใจหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 สำเร็จทุกอย่าง

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.