หยุดแรกให้ได้ 7/12/49 (03:00)

ผลการปฎิบัติธรรมของพุทธบุตรรุ่น 114+1
มีบางท่านได้เห็นองค์พระภายใน ได้ชื่อว่าบวชสองชั้น บางท่านใจนิ่งเห็นจุดใสๆ บางท่านใสมาก บางท่านใสน้อยลงมาหน่อย
นั่นแหละหยุดแรกได้แล้ว ถูกต้องแล้ว ถ้าหยุดได้แล้วจะได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญ..
สำหรับพุทธบุตรที่ตั้งใจมากเป็นพิเศษ ก็ปรับให้ตั้งใจแต่พอดี ถ้าตั้งใจมากเกินไปมันจะเครียด เครียดไม่ควรนั่ง นั่งเครียดไปทำไม นั่งสบายๆดีกว่า

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.