จากหยุดแรกจนถึงที่สุดแห่งธรรม 15/10/49 (16:33)

การปฎิบัติธรรม

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.