โลกอยู่ได้ด้วยการให้

โลกอยู่ได้ด้วยการให้ การให้เป็นความสุขอันวิเศษ เราจะรู้จักความสุขชนิดนี้ได้ต่อเมื่อเราได้ให้ เหมือนดวงตะวันที่แบ่งปันสีทอง

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

https://dhamma01.blogspot.com/2017/06/dhamma01_97.html

Leave a Comment

Your email address will not be published.