ผู้เลี้ยง ผู้รักษา และการเกิดของหมู่คณะ 09/10/51

สรุปหัวข้อธรรมะ

การลงมาเกิดต้องมีผู้สั่งมายังศูนย์กลางกาย
ต้องมีภารกิจเพื่อยึดครองกายมนุษย์หยาบ
การลงมาเกิดต้องได้รับคำสั่ง
ลงมาเป็นทีม เป็นหมู่คณะ แบ่งหน้าที่กัน 4 ทีม 4 มีหน้าที่
แต่ละคนมีผู้เลี้ยงผู้รักษาจำนวนมาก ไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่รูปพรหม ไม่ใช่อรูปพรหม อยู่ตรงจุดหยุดนิ่ง
หลวงปู่วัดปากน้ำต้องเสียบุญไปตามกลับมา แก้ไขผู้เลี้ยงผู้รักษาให้สะอาด
สู้รบกับข้าศึกที่แท้จริงที่อยู่ภายใน เข้าไปสู่ภายใน สู้บนพื้นฐานของอารมณ์ดีอารมณ์สบาย มีความสุข
ตอนลงใหม่ๆ แผ่นดินเป็นผืนเดียว ไม่มีอนันตจักรวาล มีเอกจักรวาล..ผืนเดียว กายมนุษย์หยาบเหมือนกัน
ภาคถูกปราบคืออกุศลาธรรมา

วันที่ 9 ตุลาคม 2551
ธรรมะจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน ของหลวงพ่อธัมมชโย

2 thoughts on “ผู้เลี้ยง ผู้รักษา และการเกิดของหมู่คณะ 09/10/51”

  1. ขอกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างยิ่ง และขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ

Leave a Comment

Your email address will not be published.