ห้ามเผาศพในวันพระนั้นจริงหรือไม่

คำถาม: 
หลวงพ่อครับจริงหรือไม่ที่ว่า ห้ามเผาศพในวันพระ?

คำตอบ: 
ไม่จริง จะเผาวันไหนก็เผาได้ แต่มีข้อสังเกตว่า วันพระ โดยเฉพาะวัน 15 ค่ำ พระภิกษุทุกรูปต้องลงโบสถ์ประชุมสวดพระปาฏิโมกข์กัน คือสวดทบทวนศีลของพระ เพราะฉะนั้นเวลาจะเผาศพ ถ้าไปเผาตรงกับเวลาที่พระท่านจะลงสวดปาฏิโมกข์ละก็ ท่านไม่มาสวดบังสุกุลศพให้หรอก
        เพราะฉะนั้น เขาก็เลยหยุดเผาศพไปโดยปริยาย แต่ว่าถ้าบางแห่งเขาจัดเวลาให้ได้ เช่น วันนี้จะเผาศพวันพระ จำเป็นจริงๆ เลย ถ้าอย่างนั้น บอกพระท่านล่วงหน้าได้ จะได้ขยับเวลาไม่ให้ตรงกัน แต่ถ้าเวลาตรงกัน อย่างไรเสียพระภิกษุก็ต้องยึดพระวินัยของตัวเองไว้ก่อน ท่านจะต้องไปลงปาฏิโมกข์ งานอื่นต้องวางหมด
        อีกประการหนึ่ง พิธีกรรมที่ยืดเยื้อในการเผาศพ และแขกที่มาในงานมากมาย อาจรบกวนสมาธิ(Meditation)ของพระที่กำลังสวดพระปาฏิโมกข์ได้ ท่านจึงไม่นิยมเผาศพในวัดพระ 15 ค่ำ เหตุผลเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ถือเคล็ดอะไรหรอก

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *