ทำอย่างไรจึงจะทดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณได้

คำถาม: ดิฉันรู้สึกตัวว่ากว่าจะเติบโตมาจนกระทั่งถึงวันนี้ ต้องเป็นหนี้พระคุณของพ่อแม่ และผู้มีพระคุณอื่นๆ อีกมากมาย หลายท่าน อยากทราบว่าจะมีหนทางใดบ้าง ที่จะสามารถทดแทนพระคุณของท่านเหล่านั้นได้มากที่สุดคะ?

คำตอบ: วิธีจะทดแทนคุณผู้มีพระคุณอย่างยิ่งของเรา เช่น คุณพ่อคุณแม่ ลุง ป้า น้า อา ที่ช่วยกันไกวเปลเห่กล่อมเรามาก็ดี ครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้แก่เราก็ดี เราจะแทนคุณท่านให้ได้สูงสุดแล้ว ไม่มีอะไรหรอก ที่จะเกินไปกว่าให้ท่านได้รู้ความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิตเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล แล้วดำเนินชีวิตไปในเส้นทางที่ถูกต้อง

        เราต้องยอมรับว่าการดำเนินชีวิตทางโลก
ไม่ว่าจะระมัดระวังอย่างไร มีอาชีพอะไร จะมีลักษณะที่เรียกว่า บุญปนบาประคนกันไปเสมอ
แม้แต่พ่อแม่ของเรากว่าจะเลี้ยงพวกเราโตมาได้ ชีวิตของท่านก็อยู่ในลักษณะบุญปนบาปเช่นกัน เช่น
วันนี้ลูกรักอยากจะกินปลาต้มยำ คุณแม่ก็ทุบหัวปลาเปรี้ยงเลย ฆ่าปลามาต้มยำให้ลูกกิน
ลูกดีใจได้กินปลาต้มยำอร่อย แต่แม่แบกบาปไปแล้ว
        ชีวิตทางโลกจะมีลักษณะบุญปนบาปกันอย่างนี้
ใครฉลาดก็เลือกทำสิ่งที่ได้บุญมากๆ บาปน้อยๆ
ที่จะให้ไม่มีบาปปนบ้างเลย บางทีก็ยากเหมือนกัน
และเนื่องจากผู้มีพระคุณเหล่านี้ยังไม่หมดกิเลส หลายครั้งที่ท่านทำบาปเพราะรักเรา
ตายแล้วยังต้องไปเกิดตามกรรม
เพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นลูก ก็ต้องหาทางปิดนรกให้ท่าน
เช่น ถ้าท่านยังไม่เข้าวัดก็ต้องหาทางพาท่านเข้าวัด
ถ้าท่านเข้าวัดแล้วแต่ยังไม่ได้ทำทาน ก็ต้องหาทางให้ท่านทำทาน
ยังไม่รักษาศีล ก็ต้องหาทางให้ท่านรักษาศีล
ถ้ายังไม่ได้เจริญภาวนาก็ต้องหาทางให้ท่านเจริญภาวนาให้จงได้
        แล้วสุดยอดเลยคือ พยายามประคับประคองให้ท่านเหล่านั้นปฏิบัติธรรม จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้
เพราะผู้เข้าถึงธรรมกายแล้ว คือผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลที่สมบูรณ์ จะสามารถปิดนรกให้ตัวเองได้
ถ้าเราทำได้อย่างนี้ ก็เป็นการตอบแทนพระคุณกันชนิดถึงที่สุดกันเลย

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *