บวชเป็นพระวัดพระธรรมกายทำไมจึงบวชให้แต่เฉพาะผู้มีปริญญา

คำถาม: เพื่อนเขาว่า ถ้าวัดนี้ดีจริงทำไมจึงบวชให้แก่เฉพาะผู้มีปริญญา ผมพยายามใช้ภูมิปัญญาเอาเหตุผลไปพูดกับเขา แต่ในที่สุดผมหมดปัญญาจริงๆ เลยได้แต่นั่งฟังเขาพูดไปก็พยายามข่มความโกรธเอาไว้ ผลสุดท้ายเขาก็ลงเอยด้วยการจะไม่พูดกับผม หลวงพ่อครับผมจะทำอย่างไรดี ผมทำผิดหรือเปล่า คือผมบอกเขาว่า “นายนี่สอนยากจังเลย” เขาก็เลยไม่พูดกับผม อีกคนหนึ่งบอกว่าให้ผมระวังจะโดนล้างสมอง ผมก็นึกในใจว่า เอ้า…ถ้าจะโดนล้างก็ขอให้ล้างความชั่วออกจากตัวเรา ออกจากสมองเราให้หมด ก็พอใจแล้ว

คำตอบ: ไม่ว่าวัดไหนๆ ก็ถูกคนว่าเสียดสีทั้งนั้น แม้แต่ในสมัยพุทธกาลถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีจริงไหม? ดีจริง แล้วทรงสอนทุกคนไหม? ไม่ใช่สอนทุกคนนะ บางคนที่พระองค์สอนไม่ได้ ก็ทรงปล่อยวางเอาไว้ก่อน แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาจะสอนใครก็ทรงคัดคนเหมือนกัน ขอเล่าเรื่องที่ทรงคัดเลือกคนให้พวกเราฟังเอาไว้สักเรื่อง

คนในโลกนี้ ถ้าจะแบ่งตามความสามารถในการเรียนรู้แล้ว ท่านว่ามี 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ
        พวกที่ 1 ดอกบัวพ้นน้ำ คือไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาบังเกิดหรือไม่ก็ตาม เขาสามารถเอาตัวรอดได้อยู่แล้ว เขาจะไม่ทำชั่วอีก เพราะธาตุของเขา ขันธ์ 5 ของเขา ได้บริสุทธิ์ถึง 60-70% ขึ้นมาแล้ว ถึงแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่บังเกิดขึ้น เขาก็สามารถเอาตัวรอดได้ในวันหนึ่งข้างหน้า การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เกิดประโยชน์แก่เขามากนัก เพราะเขาเอาตัวรอดเองได้แล้ว ท่านอุปมาคนประเภทนี้ว่าเป็นดอกบัวที่พ้นน้ำแล้ว พร้อมจะแย้มกลีบบานในไม่ช้า

        พวกที่ 2 ดอกบัวที่โผล่เสมอผิวน้ำ คือประเภทที่ธาตุในตัวมีความบริสุทธิ์เพียง 50% คือพวกก้ำกึ่ง ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิด เขาก็จะมีโอกาสรู้จักวิธีกลั่นธาตุในตัวให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น แล้วเขาก็จะรอดตัว ไม่หลงไปทำความชั่ว แต่ว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มาบังเกิด เขาก็ไม่สามารถกลั่นธาตุ กลั่นขันธ์ให้บริสุทธิ์ขึ้นได้ แล้วก็พลาดพลั้งทำชั่ว ทำให้ชีวิตตกต่ำ พอสิ้นชีวิตก็ตกนรกไปเลย หรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ธาตุในตัวสกปรกมากขึ้น คนประเภทนี้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดจึงได้รับประโยชน์มาก ท่านอุปมาคนประเภทนี้ว่าเป็นเสมือนดอกบัวที่โผล่เสมอผิวน้ำ

        พวกที่ 3 บัวใต้น้ำ เป็นประเภทที่ธาตุในตัวของเขาสกปรกมากเกินไป ขันธ์ 5 ในตัวของเขาก็สกปรกมาก แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาบังเกิด มาเทศน์ให้ฟังเขาก็ฟังไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องปล่อยคนประเภทนี้ไป เนื่องจากไม่สามารถสอนเขาได้ การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเลย คนพวกนี้ไม่สามารถเข้าถึงธรรมะในชาตินี้ได้ ท่านอุปมาคนประเภทนี้เป็นเสมือนบัวใต้น้ำ คนในโลกเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก่อนจะสอนใครจึงต้องแบ่งคนออกเป็น 3 พวกก่อนนะ
        เหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลมีบางครั้ง มีบางคนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องข้ามไปไม่ทรงเทศน์โปรด เพราะเป็นคนประเภทที่สอนไม่ไหวจริงๆ ก็มีเรื่องเล่า เรื่อง “ยายหอย” เป็นตัวอย่างของคนที่แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนไม่ได้

        เรื่องมีอยู่ว่า ในสมัยพุทธกาล มีผู้หญิงคนหนึ่งปากจัดมากชอบด่าพระ คือธาตุในตัวของแกมันสกปรกจนคิดเรื่องความดีไม่ออก คิดได้แต่เรื่องร้ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องด่าพระนี่แกถนัดนัก ด่าพระได้ฉอดๆ มีเรื่องด่าพระได้ทุกวัน แล้วแกไปด่าที่ไหนรู้ไหม? ไปด่าที่อื่นมันไม่สะใจ ต้องไปนั่งด่าพระอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าวัดเชตวัน
        พระเดินเข้าวัดแกก็ด่า พระออกจากวัดแกก็ด่า ประชาชนเข้ามาหาพระแกก็ด่า ประชาชนออกจากวัดแกก็ด่า ด่าเก่งจริงๆ ชาวบ้านให้ฉายาแกว่า “ยายหอย” ปรากฏว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยเทศน์โปรดยายหอยเลยทั้งๆ ที่คนบางคนอย่างองคุลิมาลอยู่ห่างจากวัดเชตวันเป็นร้อยๆ โยชน์ พระพุทธองค์ยังเสด็จไปเทศน์โปรด แต่ยายหอยอยู่ที่ซุ้มประตูหน้าวัดใกล้นิดเดียวพระพุทธองค์กลับไม่เคยไปเทศน์ให้ฟัง สักกัณฑ์หนึ่งก็ไม่เทศน์ ที่ไม่ทรงเทศน์ก็เพราะทรงรู้ว่าธาตุในตัวของยายหอยเป็นธาตุสกปรกหนาทึบ ยังเอาดีไม่ได้ ต้องปล่อยไว้ก่อน แต่แล้ววันหนึ่ง พระโมคคัลลาน์กลับมาจากธุดงค์เห็นยายหอยนั่งด่าพระจ๋อยๆๆ ก็นึกสงสัยใจใจว่า ทำไมนะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเทศน์โปรดคนได้ทั่วทิศ แต่ทำไมไม่เทศน์โปรดยายหอย ปล่อยให้มานั่งด่าพระอยู่อย่างนี้ เสียหายหมด เสียชื่อวัดเชตวันก็เลยไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทูลถามว่า
        “พระพุทธเจ้าข้า ทำไมไม่ทรงเทศน์โปรดสอนยายหอยเสียก่อน ปล่อยให้แกนั่งด่าอย่างนี้ เสียชื่อวัดเชตวัน เสียชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมด” พระพุทธองค์ตรัสตอบพระโมคคัลลาน์ว่า โมคคัลลาน์ เราบำเพ็ญบารมีมาก็ตั้งใจจะมาช่วยรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปนิพพาน” พูดง่ายๆ มาช่วยกลั่นธาตุกลั่นขันธ์ 5 ของสัตว์โลกให้มีความบริสุทธิ์ “แต่คนบางคนก็สกปรกลามกมากเกินไป” คือทรงบอกว่าธาตุในตัวของบางคนสกปรกจนกลั่นไม่ไหว พระโมคคัลลาน์ก็ยังไม่เข้าใจ ยังคงอ้อนวอนต่อ “พระพุทธเจ้าข้า ด้วยบารมีของพระองค์ ถ้าพระองค์จะกลั่นเขา ทำไมจะกลั่นไม่ได้ ถ้าจะโปรดทำไมจะเทศน์โปรดไม่ได้ ทรงไปเทศน์โปรดยายหอยหน่อยเถิด พระพุทธเจ้าข้า”
        พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า “ไม่ไหวจริงๆ โมคคัลลาน์รอไว้ให้พระพุทธเจ้าพระองค์หน้ามาเทศน์โปรดยายหอยเถอะ เวลานี้ต้องทิ้งเอาไว้ก่อน” พระโมคคัลลาน์ก็ยังคะยั้นคะยอ ในที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสสั้นๆ ว่า “เอาอย่างนี้โมคคัลลาน์ เธอไปลองดูเองก็แล้วกัน” พอทรงอนุญาตให้ไปลองดูเท่านั้น พระโมคคัลลาน์ดีใจ คิดว่าพรุ่งนี้เราจะไปเทศน์โปรดยายหอย ครั้นรุ่งเช้าก็นุ่งสบงครองจีวรอย่างดี เอาบาตรสะพายไหล่ตั้งใจจะไปบิณฑบาตภัตตาหารจากยายหอย จะได้ถือโอกาสนั้นเทศน์โปรดได้
        พระโมคคัลลาน์เดินออกไปถึงซุ้มประตูวัด ไปยืนอยู่ตรงหน้ายายหอย ยายหอยพอเห็นพระโมคคัลลาน์ถือบาตรมาด้วย ก็คิดในใจหนอยแนะ..จะมาบิณฑบาตกับเรา เมินเสียเถอะ ยายหอยทำเป็นไม่เห็นหันหลังขวับ มองไปทางอื่น พระโมคคัลลาน์ท่านมีฤทธิ์ ท่านเนรมิตกายที่ 2 ไปยืนดักอยู่เลย พอยายหอยหันขวับไปข้างหลัง ก็เจอพระโมคคัลลาน์องค์ที่ 2 โอ้โฮ…ถ้าเป็นเราคงก้มกราบแทบไม่ทัน เจอพระโมคคัลลาน์ 2 องค์ ยืนทั้งหน้าทั้งหลังขนาบอยู่นี่ น่าอัศจรรย์แท้ๆ แต่ยายหอยไม่เป็นอย่างเรา แกรีบหันขวับไปทางซ้าย พระโมคคัลลาน์ก็เนรมิตกายที่ 3 ไปยืนดักเอาไว้อีก แกเลยหันอีกขวับไปทางขวา พระโมคคัลลาน์ก็ปาฏิหาริย์กายที่ 4 ไปยืนขวางอีก
        ตกลงทั้งซ้าย ทั้งขวา ทั้งหน้า ทั้งหลัง มีพระโมคคัลลาน์ยืนดักอยู่เต็มเลยทั้ง 4 กาย ท่านนึกในใจ..เสร็จแน่ คราวนี้ยายหอยเสร็จ หลบไม่พ้น…ยายหอยทำอย่างไรรู้ไหม? แกก้มหน้าดูดินก่อน แต่ว่าพระโมคคัลลาน์ก็แสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์กายที่ 5 ไปรออยู่แล้วในดิน พอก้มไป อ้าว…พระโมคคัลลาน์อยู่ในดิน ไม่ดูก็ได้ แกเงยหน้ามองฟ้า พอเงยหน้าปั๊บ
        พระโมคคัลลาน์ปาฏิหาริย์กายที่ 6 ไปลอยรออยู่แล้ว ท่านนึกในใจ..เอาน่า เมื่อกี้ 5 กาย นึกว่าจะเสร็จ แล้วยังไม่เสร็จ คราวนี้ตั้ง 6 กายจะไปไหนรอด ล้อมหน้า ล้อมหลัง ล้อมล่าง ล้อมบน คิดว่าเสร็จแน่ แต่ก็ไม่เสร็จ..ยายหอยทำอย่างไร? ขออภัยนะ แกแก้ชายพกก้มหน้ามองในร่มผ้าแกเอง
        คราวนี้พระโมคคัลลาน์ปาฏิหาริย์กายเข้าไปไม่ได้เสียแล้วเสียท่ายายหอย พระโมคคัลลาน์ชะงัดส่ายหน้าเลย กลับดีกว่า ท่านไม่ได้บิณฑบาตต่อ เดินกลับเข้าวัดเงียบเลย แพ้ฤทธิ์ยายหอย ไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสารภาพว่า “พระพุทธเจ้าข้า จริงๆ จริงเลย ยายหอยนี่สอนไม่ได้” ก็ท่านปาฏิหาริย์ ตั้ง 6 กายให้ดูไม่ดู ไปดูอะไรก็ไม่รู้ ต้องบอกว่าคนนี้ธาตุในตัวสกปรกมาก ถามว่า ยายหอยฉลาดไหม? ฉลาดนะ โธ่…ดักตั้ง 6 ทิศแล้ว ยังดักยายหอยไม่อยู่ ฉลาด แต่ฉลาดในทางสกปรกลามก เพราะธาตุในตัวแกยังสกปรกอยู่มาก ขันธ์ทั้ง 5 คือรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ของแกสกปรกเต็มที่ แกเลยคิดวิธีสกปรกออกมาได้ ลองเป็นเรา ถ้าเจออย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว เราหมดทาง แต่ยายหอยยังมีทางไป
        ขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องเลือกคนสอนเลยลูกเอ๊ย เช่นกัน ที่วัดนี้เวลาจะฝึกคนก็ต้องคัดคนก่อน โดยเฉพาะภาวะของประเทศไทยขณะนี้ ขาดแคลนครู ขาดแคลนวิทยากรด้านธรรมะอีกมากเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องคัดก่อน คัดคนที่มีความสามารถพร้อมเอามาบวชเอามาฝึกก่อน ฝึกแล้วจะได้ช่วยกันไปเป็นครู ไปช่วยกันสั่งสอนประชาชนต่อไป
        เมื่อไร ปัญหาสภาพขาดแคลนครูบาอาจารย์ทางศาสนาค่อยลดลงแล้ว กฎเกณฑ์ก็คงผ่อนคลายลงไปได้บ้าง ตอนนี้ใครที่ดื้อเกเรนักก็ขอร้องละนะ ดื้อแค่พอท้วมๆ อย่าดื้อแบบยายหอยเลย คนสอนสู้ไม่ไหว คนอย่างนั้นพระโมคคัลลาน์ยังไม่สอน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังไม่สอน ทัตตชีโว ขืนเก็บมาสอนก็เสียพระกันงวดนี้แหละ ไม่ต้องมากหรอก ได้อย่างยายหอยมาอยู่วัดสักคน ก็แย่แล้ว นี่มันเป็นอย่างนี้ ก็เลยต้องมีการคัดคนก่อนมาบวชกันเคร่งครัดหน่อย

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.