จารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช

จารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช
– เป็นพระราชโองการ หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน รวม ๓๓ รายการด้วยกัน คือ
– จารึกบนก้อนศิลา ๑๖ จารึก,
– บนแผ่นศิลาเล็ก ๓ จารึก,
– บนเสาศิลา ๘ จารึก,
– บนเสาศิลาน้อย ๓ จารึก ,
– บนหลักศิลา(ไม่ใช่พระราชโองการ) ๒ จารึก และ
– จารึกบนผนังถ้ำ ๑ จารึก
– ที่มา คณะวิจัย DIRI

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓)
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๙)

Leave a Comment

Your email address will not be published.