มิลินทปัญหา

มิลินทปัญหา


พระเจ้ามิลินท์ (Menander) ชื่อในภาษากรีกเมนันดรอส (Menandros) ครองราชย์ปลายพุทธศตวรรษที่ ๔
ที่มา http://www.livius.org/source-content/the-milindapanha/

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๔) มิลินทปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *