เสาหินพระเจ้าอโศก

เสาหินพระเจ้าอโศก
ณ สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล
– สร้างหลังอภิเษกได้ 20ปี
– จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี

เสาศิลาพระเจ้าอโศกมหาราช โกลฮูอา (Kolhua Buddha Stupa) สถานที่ปลงอายุสังขาร
ที่มา https://c1.staticflickr.com/9/8199/8163779028_91d44310bd.jpg

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *