บั้งไฟพญานาคลุ่มแม่น้ำโขง

บั้งไฟพญานาคลุ่มแม่น้ำโขง

– พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์ ที่เมืองสังกัสสะ หลังโปรดพุทธมารดา เกิดพุทธานุภาพ พญานาคแถบลุ่มแม่น้ำโขงก็ได้เห็นพุทธานุภาพนั้นด้วย เป็นแรงบันดาลใจให้รักษาศีลช่วงเข้าพรรษา และถวายไฟเป็นพุทธบูชาเฉพาะในวันออกพรรษาเท่านั้น ทุกๆปี จนถึงปัจจุบันนี้
– การเกิดขึ้นของบั้งไฟพญานาค เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เป็นสิ่งยืนยันเหตุการณ์การเสด็จลงมาของพระพุทธเจ้าจากดาวดึงส์ ในพุทธประวัติ

บั้งไฟพญานาคในพระไตรปิฎก
บทความบั้งไฟพญานาค 
เพลงเคยได้ยินบ้างไหม
เพลงเคยได้ยินบ้างไหม (ลาว) 
เพลงเคยได้ยินบ้างไหม (Chinese)
เพลงบั้งไฟพญานาค (ลาว)
เพลง Have you ever heard?
ประวัติบั้งไฟพญานาค 1-1
ประวัติบั้งไฟพญานาค 1-2
ประวัติบั้งไฟพญานาค 2-1
ประวัติบั้งไฟพญานาค 2-2
ประวัติบั้งไฟพญานาค 2-3
พญานาคลุ่มแม่น้ำโขง 1
พญานาคลุ่มแม่น้ำโขง 2

กรณีศึกษาบั้งไฟพญานาค
ภาพยนต์ประวัติการเกิดบั้งไฟพญานาค
เหตุการณ์บั้งไฟพญานาคกว่า 100 ดวง ขึ้นที่พุทธอุทยานนานาชาติ โพนพิสัย หนองคาย 13 ต.ค. 62

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *