ถ้ำพระพุทธเจ้าพันพระองค์ เบเซกลิก จีน

ถ้ำพระพุทธเจ้าพันพระองค์ เบเซกลิก จีน

– คืออาณาจักรทูร์ฟาน บนเส้นทางสายไหม สร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘
– มีจิตรกรรมแสดงภาพพระภิกษุชาวเอเชียกลาง
– จิตรกรรมพระพุทธเจ้าพันพระองค์
ที่มา:คณะนักวิจัย DIRI

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๗)


ที่มา http://www.mygola.com/bezeklikthousand-buddha-caves-p120927


ที่มา http://www.bartellonline.com/chinapic.php?i=25600


ที่มา http://www.lankaweb.com/news/items/2012/05/17/temple-discovery-revealsbuddhisms-ancient-spread-to-china-from-india

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *