สถูปเจดีย์โพธินาถ กาฐมาณฑุ เนปาล

สถูปเจดีย์โพธินาถ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

– เป็นสถูปทรงกลมที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล
– เจดีย์โพธินาถเป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำ สูง 36 เมตร สร้างตามทฤษฎีของชินพุทธะ (ชินบัญชร)
– ชินพุทธะ (ชินบัญชร) คือพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ เขียนภาพดวงตาของ “พระไวโรจนะ” ทั้ง 4 ด้าน
– พระไวโรจนพุทธะทรงเป็นประธานของพระพุทธะทั้ง 4 สถิต ณ ศูนย์กลางของทวีปทั้ง 4
เรียบเรียงจากการบรรยายของนักเจดีย์วิทยา เกษมสุข ภมรสถิตย์

– ทวีปทั้ง 4
พระพุทธองค์กล่าวว่า เขาสิเนรุเป็นแกนกลางจักรวาล เป็นที่อยู่ของชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตามไหล่เขาทั้ง ๔ ทิศ มีรัตนะทิศละอย่าง แสงแห่งรัตนะที่ไหล่เขา ฉายส่องจับพื้นดิน มหาสมุทร ตลอดจนต้นไม้ใบหญ้า ต่างมีสีสันที่แตกต่างกันออกไป
ทางด้านทิศเหนือ ไหล่เขาเป็นทองคำ นํ้าในมหาสมุทร ท้องฟ้า ต้นไม้ใบไม้ในอุตตรกุรุทวีปจึงเป็นสีทอง
ปุพพวิเทหทวีปซึ่งอยู่ทิศตะวันออก ตามไหล่เขาสิเนรุในทิศนี้ เป็นเงินบริสุทธิ์ แสงที่ไปกระทบทวีปนี้จึงเป็นสีเงิน
ชมพูทวีปของเราอยู่ทางทิศใต้ ที่เชิงเขาจะเป็นแก้วมรกต ทำให้โลกมนุษย์ได้รับแสงสะท้อนเป็นสีเขียวมรกต ท้องฟ้า ทะเล ภูเขาต้นไม้ ก็จะดูเหมือนเป็นสีเขียวมรกตไปหมด
อปรโคยานทวีปซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก มีแก้วผลึกแวววาวระยิบระยับ สะท้อนจากไหล่เขา จึงทำให้ทั้งทวีปเป็นประดุจแก้วผลึกใสบริสุทธิ์
คัดลอกจาก ธรรมะเพื่อประชาขนเรื่องมนุษย์ในอุตตรกุรุทวีป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *