พระพุทธรูปศิลปะมถุรา

พระพุทธรูปศิลปะมถุรา

– เป็นพระพุทธรูปยุคแรก เป็นรูปปางต่างๆ แทนรูปกายของพระพุทธองค์ นิยมใช้หินทรายสีชมพูแก่ พระพักตร์คล้ายชาวอินเดียขึ้น ผ้าจีวรบางเป็นริ้วแนบสนิทพระวรกาย คลุมทั้งองค์
– มถุราคือชื่อเมืองอยู่ระหว่างทางจากกรุงเดลีไปเมืองอักรา เมืองนี้เป็นถิ่นกำเนิดพุทธศิลป์รุ่นแรกๆ

https://en.wikipedia.org/wiki/Art_of_Mathura

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *