พุทธสถานถ้ำอชันตา

พุทธสถานถ้ำอชันตา

ถ้ำอชันตาหมายเลข ๙ พุทธศตวรรษที่ ๖
ที่มา http://sjoneall.net/big-galleries/india-2012-big/05-ajanta/slides/in12_021512470_j_r.jpg

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๕)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *